• 5.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 10.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 2.jpg
  • 6.jpg
  • 11.jpg
  • 1.jpg
  • 9.jpg

"TRZYMAMY SIĘ TEGO CO ZAWSZE, CO PRZEZ WSZYSTKICH BYŁO WYZNAWANE:

BO JEST BOWIEM PRAWDZIWE I RZECZYWIŚCIE KATOLICKIE..."

Św. Wincenty z Lerynu

Czytaj więcej...

W naszym kraju święto kobiet zostało zauważone dopiero po II wojnie, pasowało do socjalistycznej propagandy.

Czytaj więcej...

Parafia Polskokatolicka
p.w. Narodzenia N.M.Panny w Kotłowie
Rekolekcje Wielkopostne
dla dorosłych oraz młodzieży pracującej i studiującej
od 23 marca do 25 marca 2015 roku

„Prawdą Pracą Walką”

Czytaj więcej...

Dla Dzieci i Młodzieży Parafii Polskokatolickiej
p.w. Narodzenia N.M.Panny w Kotłowie
Dnia od 23 marca do 25 marca 2015 roku
„Prawdą Pracą Walką”

Czytaj więcej...

Środą Popielcową Kościół katolicki rozpoczyna liturgiczny okres Wielkiego Postu.

Czytaj więcej...

„Święta miłość Jezusowa niech połączy nas” – słowa jednej z pieśni, które rozbrzmiały 25 stycznia w Strzyżewie, w kościele filialnym kotłowskiej parafii polskokatolickiej. Świątynia – symbol ponieważ w niej zanosili modły do Boga luteranie aż do czasów II Wojny Światowej, po wojnie była miejscem modlitwy wiernych rzymskokatolickich a od lat siedemdziesiątych w niej zanoszą dziękczynienia wierni starokatoliccy.

Nabożeństwo ekumeniczne zorganizował przewodniczący Kaliskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej ks. Julian Kopiński, miejscowy proboszcz. Wokół ołtarza zgromadzili się mieszkańcy wraz z władzami gminy Sieroszewice i gminy Mikstat, oraz wierni z innych denominacji chrześcijańskich. Słowo powitalne i prowadzenie nabożeństwa należało do gospodarza miejsca a czytanie Pisma św. do duchownych. Rozważanie o dialogu ekumenicznym poprowadził ks. Michał Kuhn z kaliskiej parafii kościoła luterańskiego. Omówił cechy prawdziwego kościoła: modlitwa, wierność Pismu św. oraz trwanie w nauce apostołów przy „łamaniu chleba”. Człowiek stoi w centrum działania każdego kościoła, bo Chrystus pozostawił nam przykazanie miłości – i nigdy nie trzeba pytać jakiego wyznania jesteś, gdy ktoś tej pomocy potrzebuje. W serca uczestników głębiej zapadały słowa kolędy „O gwiazdo Betlejemska, zaświeć na niebie mym. Tak szukam Cię wśród nocy, tęsknię za światłem Twym.” Tęsknota jedności!

Wzruszającym momentem, oprócz modlitwy o jedność, było odmówienie modlitwy Pańskiej. Czuło się, że jest między nami Pan i stoi z rozdartym sercem, bo wszystkich jednakowo nas kocha. Jak powiedział ks. proboszcz przed przekazaniem sobie znaku pokoju „bądźmy dla siebie bliźnimi bez względu na wiarę” - „W tej miłości też podajmy sobie bratnią dłoń... Rozprzestrzeniaj serca nasze, Wielki Mistrzu nasz!” (z pieśni). Znak pokoju – może niektórym trudno przyszło wyciągnięcie ręki do sąsiada, zwłaszcza, gdy ich coś dzieliło? Może ta modlitwa przełamała serce? Na zakończenie duchowni udzielili błogosławieństwa „Jezu zostań w nas! Jezu połącz nas!” (z pieśni).

I jeszcze jedna refleksja, co zresztą było widać i dało się słyszeć w głosie organizatora – „...wysłałem wiele zaproszeń na nabożeństwo.” Smutne jest to, że żaden z duchownych rzymskokatolickich nie odpowiedział na zaproszenie, nie przyjechał, by się modlić. W sąsiednich diecezjach są wspólne nabożeństwa np. w diecezji włocławskiej kościoła rzymskokatolickiego a tu grobowa cisza. NIC! Duży nie musi się liczyć z małym? „Pod Twą obronę, Ojcze na niebie, Grono Twych dzieci swój powierza los” – pieśń na zakończenie wspólnej modlitwy.

Władysław Stawicki

Przekazując darowiznę na cele kultu religijnego oraz na cele określone w art. 4 ustawy o

Czytaj więcej...

17 stycznia 2015roku w Biskupicach Zabarycznych dzieci z obu wyznań, polskokatolickiego oraz

Czytaj więcej...

Jednym ze starszych świąt w Kościele jest Święto Ofiarowania Pańskiego, zwane też dawniej Świętem Oczyszczenia NMP, a u nas w Polsce nazwane świętem Matki Boskiej Gromnicznej.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na Nabożeństwa Ekumeniczne 2015 r.

Czytaj więcej...

24 grudnia 2014r. w Parafii Polskokatolickiej w Kotłowie, kościół w Strzyżewie odprawiona została Msza Święta Pasterka

Czytaj więcej...