28,10,0,50,1
600,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Powered By Creative Image Slider
Parafia Polskokatolicka w Kotłowie
View Image
Matka Boża Królowa Kotłowska
View Image
Kościół Filialny w Strzyżewie
View Image

Panie! Umiłowałem mieszkanie domu Twego, miejsce przebywania Chwały Twojej. . Ps.26,8

KOMITET ORGANIZACYJNY
OBCHODÓW 720 – Lecia WSI STRZYŻEW 
i 150 - Lecia BUDOWY KOŚCIOŁA w STRZYŻEWIE

01 maja 2015 r. na rozpoczęcie nabożeństw majowych jako wotum wiernych w Strzyżewie została poświęcona grota z kamieni polnych dla Matki Bożej z okazji 150 rocznicy budowy Świątyni w Strzyżewie.

Uroczysta Msza Święta w Strzyżewie 4 – go czerwca ( Czwartek )

W piątek, 24 kwietnia 2015 roku, w Strzyżewie odbył się Dzień Strażaka

WSPÓLNA MODLITWA z BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM

PROGRAM POŚWIĘCENIA i BŁOGOSŁAWIEŃSTWA PÓL i DOMOSTW, LASÓW 

przy KRZYŻACH i KAPLICZKACH PARAFII POLSKOKATOLICKIEJ

Maj – miesiąc nabożeństw majowych Ku Czci Matki Bożej

W Polskokatolickiej parafii w Kotłowie i kościele filialnym w Strzyżewie

W czasie czterdziestu dni Wielkiego Postu warto zaplanować czas rekolekcji, czas zastanowienia się nad sobą i nad swoim codziennym życiu. Powinniśmy się na chwilę wyciszyć i zamyślić.

Co roku tradycyjnie w czasie Wielkiego Postu przed Niedzielą Palmową dzieci z Szkoły Podstawowej im. F. Chopina w Strzyżewie, gmina Sieroszewice pod opieką katechety